Zoeken

Algemene voorwaarden

Algemeen:
Johan Gantois, hierna genoemd “verkoper”, is eigenaar van het merk FIX-FORK en de webshop www.fix-fork.com , met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde (Belgium), Pirsonlaan 8 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0683.177.631. Het BTW nummer is BE 0683.177.631.
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door de klant en de verkoper gesloten worden. Een klant kan in dit geval zowel een particulier als een bedrijf zijn. De verkoper heeft het recht de inhoud van de webshop en de voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.
        
Toepassing:
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden van de verkoper, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de klant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
      

Prijzen:
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's en inclusief 21% B.T.W. De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Nadat de klant akkoord gaat met de voorwaarden en een bestelling voltooit, ontvangt de klant vrijwel direct, doch binnen 24 uur een opdrachtbevestiging per e-mail. De verkoper kan op ieder moment prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan.
              

Aanbod:
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Bij elk artikel is de 1e foto het aangeboden product. De andere fotos dienen ter verduidelijking en als help voor de klant.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De verkoper is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons. De verkoper is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
       

Betaling:
Om administratieve rompslomp te vermijden, wordt voor elke bestelling voorafbetaling gevraagd, tenzij anders overeengekomen.

Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin het totale bedrag van uw bestelling vermeld (inclusief Verzendingskosten).
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling dezelfde dag of ten laatste de dag erop verzonden (met TAXI-POST, met TNT-POST, UPS, of andere, naargelang gewicht en/of bestemming). Een email wordt verstuurd als bevestiging van de verzending.

De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen :

1) Voorafbetaling per overschrijving :
Voor BELGIE:
KBC BANK 738-0162315-56
IBAN: BE20 7380 1623 1556
BIC: KREDBEBB
op naam van Johan Gantois

2) Voorafbetaling via betaallink Mollie (IDEAL - VISA – MASTERCARD - MAESTRO) of PAYCONIQ.

3) Contante betaling bij afhaling : Bestellingen kunnen afgehaald worden na afspraak. Mail ons hiervoor op [email protected] of bel ons op +32 (0)486 841769.
 
LET WEL : GEEN BETAALKOSTEN voor de klant !       

Eigendomsvoorbehoud :
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, tot op het moment van de volledige betaling van de klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Bij niet betaling behoudt de verkoper het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Klant.
       
Voorraad & Levering:
Alle artikelen worden normaal binnen de 1 à 4 dagen na ontvangst van de betaling geleverd.
Indien artikelen, om welke reden dan ook, een langere leveringstermijn hebben dan 4 dagen, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De klant behoudt het recht de aankoop te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Indien reeds voorafbetaald, zal het bedrag bij annulatie van de bestelling asap integraal terugbetaald worden aan de klant via storting.

Let wel : er worden geen bestellingen verzonden tijdens het jaarlijks verlof (zie "Over ons" ! van zodra het verlof voorbij is, worden lopende bestellingen asap opgestuurd !           

Verzakingsrecht :
In het kader van de verkoop op afstand die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de klant het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, dit binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar FIX-FORK, tav Johan Gantois, Ondernemingenstraat 3 – gebouw 4, 8630 Veurne (Belgium). Aangerekende verzendingskosten worden nooit terugbetaald. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen en/of terugbetaald :
- gebruikte, bevuilde, beschadigde (gebruiksschade en/of montageschade) of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die specifiek op vraag van de klant op maat zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
- artikelen die snel kunnen bederven

Klachten:
Bij eventuele klachten kan de klant contact opnemen met ons per telefoon of per mail. (zie contactgegevens). De klant heeft het recht klacht in te dienen binnen de 8 dagen na leveringsdatum, op straffe van verval van elk recht.

Garantie:
U heeft 2 jaar garantie op alle producten, dit op productie-fouten en verborgen gebreken. De garantie geldt niet voor schade die voortkomt uit normale gebruiks-slijtage, onoordeelkundig gebruik of schade door een ongeval. Uw bevestigingsmail of factuur geldt als bewijs voor garantieaanspraak omdat de
datum als begin van de garantieperiode kan gelden. Garantie is niet overdraagbaar.

Overmacht:
Verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij verkoper, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Bewijs :
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Toepasselijk recht :
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij elke betwisting, van welke aard ook, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

Privacy verklaring:
Alle gegevens die u invult op de webshop van www.fix-fork.com , hetzij voor u in te schrijven op de nieuwsbrief, voor een bestelling of voor een informatie-aanvraag, zijn veilig bij ons. Al deze gegevens worden opgeslagen in een databank die eigendom is van Johan Gantois en worden in geen geval doorgegeven aan derden. U kan uw gegevens op elk moment laten verwijderen uit onze databank door contact op te nemen met ons.

SPECIFIEKE INFO & VOORWAARDEN voor het inrichten van VOERTUIGEN voor FIETSTRANSPORT :
- Een voorstel voor het inrichten is vrijblijvend en van adviserende aard. Afwijkingen zijn mogelijke bij NIET-CONFORME omstandigheden. De beslissing en verantwoordelijkheid voor de inrichting ligt bij de opdrachtgever.
- Uitvoerder is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij niet-conform gebruik van de gekochte goederen of extreme omstandigheden zoals vb. roekeloos rijden, ongeval,ea.... waaruit stoffelijke en/of lichamelijke schade is ontstaan.
- De prijzen voor het plaatsen zijn geldig bij normale omstandigheden. Bij onvoorziene omstandigheden of verborgen moeilijkheden, van welke aard ook,
waarbij extra materiaal en montagetijd nodig is, worden EXTRA KOSTEN bijgerekend.

SPECIFIEKE INFO & VOORWAARDEN bij LOSSE VERKOOP :
- Alle producten, met betrekking voor gebruik voor fietstransport, zijn gemaakt voor gebruik binnenin voertuigen (autos, bestelwagens, aanhangwagens, campers, ea.), tenzij anders vermeld in de product omschrijving. 
- Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij andere montages dan binnenin (zoals hiervoor vermeld), waaruit stoffelijke en/of lichamelijke schade is ontstaan.
- Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij niet-conform gebruik van de gekochte goederen of extreme omstandigheden zoals vb. roekeloos rijden, ongeval, onverantwoorde montage, ea.... waaruit stoffelijke en/of lichamelijke schade is ontstaan.


Auteursrecht:
De volledige website is het exclusieve eigendom van Johan Gantois. Johan Gantois geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of
exploitatie door derden.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »